Súťaže hry plameň

Jeseno-braný pretek Bobrovec

     V tomto roku (rok 2013) sa nám v jesennej časti súťaže mladých kolektívov hasičov podarilo postaviť dva teami v kategórii chlapci a dievčatá (podmienka je, že deti musia v deň súťaže dovŕšiť 8 rokov a nesmú mať v deň súťaže 16 rokov). Obom družstvám sa v daždivom...