Základný kurz Prvej Pomoci (8 hodín)

Titul Meno Priezvisko členom od roku Absolvoval Aktualizácia
Bc. Miroslav Hric   2015  
  Maroš Smitek   2015 2017
  Peter Krčula   2015 2017
  Miroslav Krčula   2015 2017
  Martin  Smitek   2015 2017
Ing. Jindřich Chvojka   2017  
  Patrik     Hlavatý   2017  
  Ivan Hlavatý   2017  
  Martin Hric   2017