Základný výcvik hasičských jednotiek (40 hod)

Titul Meno Priezvisko Člen od roku Rok absolvovania
  Michal KRČULA 2001 2011
  Milan TONKA 2011 2011
Ing. Jindřich CHVOJKA 2005 2012
  Miroslav KRČULA 2011 2012
  Martin HRIC 2004 2013
  Patrik HLAVATÝ 2012 2013
Bc. Miroslav HRIC 1992 2014
  Maroš SMITEK 2009 2014
  Peter KRČULA 2001 2014
  Lukáš TONKA 2014 2014
  Ivan HLAVATÝ 2011 2017

 

Späť